Kallelse årsmöte 16/4

      Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsmöte 16/4

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och Idrottsförening till
årsmöte söndag den 16 april 2023 kl. 9.30 i fäktlokalen, Bäckadalsgymnasiet
Jönköping.
Alla röstberättigade medlemmar har rätt komma med förslag till årsmötet i
form av motioner. För behandling vid det kommande årsmötet måste en sådan
motion ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, det vill
säga senast 2 april. Motioner mejlas till styrelsen@a6fencing.se eller
överlämnas i skriftlig form till någon av styrelsens ledamöter.
Förslaget till nya stadgar bifogas kallelsen. Föreslagna förändringar och tillägg
är markerade med gul text.

Kallelse-årsmöte-2023

A6-STADGAR-av-2023-förslag