Kontakt/hitta hit

Styrelse

styrelsen@a6fencing.se

Ordförande
Björn Järhult
ordforande@a6fencing.se
Vice ordförande
Géza Fischl
0702-768223
geza.fischl@me.com
Sekreterare
Martin Larsson
Kassaförvaltare
Arold Visser
Ungdomsrepresentant
Gréta Fischl
Ledamot
Fredrik Björkbäck
Ledamot
Sebastian Öwall
sebastian.owall@gmail.com
Ledamot
Marjo Jonker
 

Tränare

tranare@a6fencing.se

Fäktmästare
Johan Bergdahl
0704-157043
johan.bergdahl@a6fencing.se
     

Övriga

Frifäktning & motion
motion@a6fencing.se
Materialförvaltning
Vakant
material@a6fencing.se
Medlemsregisteransvarig
Martin Larsson
medlem@a6fencing.se
Eventsamordnare
Adam Björkbäck
Tävlingsansvarig
Caroline Fischl
tavling@a6fencing.se
Websidan
Sebastian Öwall
0733-748357
webmaster@a6fencing.se