Kontakt/hitta hit

Styrelse

styrelsen@a6fencing.se

Ordförande
Fredrik Björkbäck
0705-235171
ordforande@a6fencing.se
Vice ordförande
Martin Larsson
Sekreterare
Björn Järhult
Kassaförvaltare
Arold Visser
Ungdomsrepresentant
Vakant
Ledamot
Géza Fischl
0702-768223
geza.fischl@me.com
Ledamot
Sebastian Öwall
Ledamot
Oskar Rydberg
Adjungerad ledamot
Marjo Jonker

Tränare

tranare@a6fencing.se

Fäktmästare
Johan Bergdahl
0704-157043
johan.bergdahl@a6fencing.se

Övriga

Frifäktning & motion
motion@a6fencing.se
Materialförvaltning
Vakant
material@a6fencing.se
Medlemsregisteransvarig
Martin Larsson
medlem@a6fencing.se
Eventsamordnare
Adam Björkbäck
Tävlingsansvarig
Oskar Rydberg
tavling@a6fencing.se
Websidan
Sebastian Öwall
0733-748357
webmaster@a6fencing.se