Medlem

Under denna rubriken finns sidor och resurser som är direkt riktade till dig som är medlem i A6 Fäktning, såsom tävlingar, tävlingsanmälan, träningstider m m.

Föreningens avgifter

För aktiv medlem:
Medlemsavgift, 250 kr / kalenderår
Träningsavgift, 600 kr / termin

För familj:
Medlemsavgift hel familj, 350 kr / kalenderår
Träningsavgift hel familj, 900 kr / termin

Passiv medlem:
Medlemsavgift, 100 kr / kalenderår

A6 fäktnings bankgiro: 5621-0750

Som medlem är man försäkrad via Svenska Fäktförbundet.