Medlem

Under denna rubriken finns sidor och resurser som är direkt riktade till dig som är medlem i A6 Fäktning, såsom tävlingar, tävlingsanmälan, träningstider m m.

Föreningens avgifter

OBS! Vid årsmötet 5 mars 2024 bestämdes om nya avgifter för föreningen. De nya träningsavgifterna träder i kraft från höstterminen 2024. Medlemsavgiften gäller från 5 mars 2024.*

Medlemsavgift:
Individuell medlemsavgift 100 kr / kalenderår (samma avgift för alla, oavsett ålder och om man är aktiv eller bara stödjande medlem).

Träningsavgift:
Träningsavgift vuxen 1 250 kr / termin.
Träningsavgift barn/ungdom (upp till 21 år) 600 kr / termin.
Familjeträningstillägg** 300 kr / termin och familj.

* De medlemar som redan betalat den tidigare högre avgiften för 2024 tillgodoräknas detta vid nästa betalning.

* * Familjeträningstillägg betalas alltid utöver ordinarie träningsavgift och ger möjlighet för alla inom samma familj att träna med föreningen. Den tränande familjemedlem som har högst träningsavgift (eg vuxen) betalar full avgift. Observera att alla som inom familjen som vill utnyttja framiljeträningstillägget måste vara medlemmar i föreningen). Exempelvis ska en familj där en vuxen och två barn tränar betala totalt 300 kr i medlemsavgift per år och 1550 kr per termin i träningsavgift.

Betalaning görs till bankgiro: 5621-0750

Som medlem är man försäkrad via Svenska Fäktförbundet.