Kategori: Föreningen

Kallelse extra årsmöte

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och IF till extra årsmöte tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.30. Mötet genomförs digitalt, se kallelse för mer information

Kallelse årsmöte 2022

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och IF till årsmöte måndagen den 7 mars 2021 kl. 18.30 i fäktningslokalen, Bäckadalsgymnasiet Jönköping.

Kallelse till årsmöte

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och IF till årsmöte måndagen den 6 september 2021 kl. 18.00 i fäktningslokalen, Bäckadalsgymnasiet Jönköping. Se bifogad fil för möteshandlingar