Vill du prova att fäkta med oss?

      Kommentarer inaktiverade för Vill du prova att fäkta med oss?

Besökte du (eller ditt barn) oss under GO Jönköping den 27 maj och kände att det där med fäktning kan vara din grej?

Skicka i så fall ett mejl till tranare@a6fencing.se och uppge den blivande fäktarens namn och ålder. Vi behöver också målsmans namn och kontaktuppgifter om det är ett barn som vill prova på fäktning. En tränare kommer sedan att ta kontakt för att bestämma ett lämpligt tillfälle för en första introduktion, vilket kommer att ske i samband med en ordinarie träning.

All fäktutrustning under den första tiden lånas gratis. Tag med idrottsskor för inomhusbruk, långbyxor och vattenflaska.

Varmt välkommen att fäkta med oss!

Klubbmästerskap 2023

      Kommentarer inaktiverade för Klubbmästerskap 2023

7 maj kl. 9.30

Välkomna att delta i 2023 års klubbmästerskap. Vi träffas i lokalen och fäktas,
har roligt, umgås och avslutar med att äta pizza. Alla kan vara med oavsett hur
länge man har fäktas (föräldrar är också välkomna). Anmäl deltagande senast

1 maj genom att skicka ett mejl till: styrelsen@a6fencing.se.

OBS! Ni som har pokaler från tidigare klubbmästerskap ska ta med dem.

Kallelse årsmöte 16/4

      Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsmöte 16/4

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och Idrottsförening till
årsmöte söndag den 16 april 2023 kl. 9.30 i fäktlokalen, Bäckadalsgymnasiet
Jönköping.
Alla röstberättigade medlemmar har rätt komma med förslag till årsmötet i
form av motioner. För behandling vid det kommande årsmötet måste en sådan
motion ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, det vill
säga senast 2 april. Motioner mejlas till styrelsen@a6fencing.se eller
överlämnas i skriftlig form till någon av styrelsens ledamöter.
Förslaget till nya stadgar bifogas kallelsen. Föreslagna förändringar och tillägg
är markerade med gul text.

Kallelse-årsmöte-2023

A6-STADGAR-av-2023-förslag