Kallelse årsmöte 16/4

      Inga kommentarer till Kallelse årsmöte 16/4

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och Idrottsförening till
årsmöte söndag den 16 april 2023 kl. 9.30 i fäktlokalen, Bäckadalsgymnasiet
Jönköping.
Alla röstberättigade medlemmar har rätt komma med förslag till årsmötet i
form av motioner. För behandling vid det kommande årsmötet måste en sådan
motion ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, det vill
säga senast 2 april. Motioner mejlas till styrelsen@a6fencing.se eller
överlämnas i skriftlig form till någon av styrelsens ledamöter.
Förslaget till nya stadgar bifogas kallelsen. Föreslagna förändringar och tillägg
är markerade med gul text.

Kallelse-årsmöte-2023

A6-STADGAR-av-2023-förslag

Covid noggrannhet – A6 fäktning – lån av masker etc

      Kommentarer inaktiverade för Covid noggrannhet – A6 fäktning – lån av masker etc

Hej

Fortsättningsvis gäller som tidigare de publika reglerna och rekommendationerna för covid -19, som alltid. Har man förkylningssymtom stannar man hemma. O i övrigt följer man de av myndigheterna bestämda reglerna tex karantän.

Vid lån av mask – individuella lån- sätt tejp och skriv namn på den du vill använda. Som förra året.

Eventfäktning inställd tills vidare

Må gott o ta vara på er!

Fredrik ( ordförande A6 Skytte och If)

Kallelse till årsmöte

      Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och IF till årsmöte måndagen den 6 september 2021 kl. 18.00 i fäktningslokalen, Bäckadalsgymnasiet Jönköping.

Se bifogad fil för möteshandlingar