Kallelse Årsmöte 2024-03-05

      Kommentarer inaktiverade för Kallelse Årsmöte 2024-03-05

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och Idrottsförening till årsmöte tisdag den 5 mars 2024 kl. 18.30 i Huskvarna gamla Idrottshus. Alla röstberättigade medlemmar har rätt att komma med förslag till årsmötet i form av motioner. 

För behandling vid det kommande årsmötet måste en sådan motion ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 20 februari. Motioner mejlas till styrelsen@a6fencing.se eller överlämnas i skriftlig form till någon av styrelsens ledamöter.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2024:

 1. Mötets öppnande
 2. Röstlängd för årsmötet 
 1. Val av mötesordförande
 2. Val till mötessekreterare
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 1. Fastställande av dagordningen
 2. Val till protokolljusterare
 1. Styrelsens redovisning
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 2. Fastställande av stadgeändring beslutad vid årsmöte 2023
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 2. Val av:

ENLIGT STADGARNA TIDSBESTÄMDA POSTER

 1. Ordförande (på 2 år).
 2. Sekreterare (på 2 år).
 3. Eventuellt fyllnadsval vice ordförande (på 1 år).
 4. Ungdomsrepresentant (på 2 år).
 5. Eventuellt fyllnadsval ledamot [1] (på 1 år).
 6. Ledamot [2] (på 2 år).
 7. Fyllnadsval ledamot [3] (på 2 år).
 8. Revisor (på 2 år).
 9. Eventuellt fyllnadsval revisorssuppleant (på 1 år).
 10. Valberedning (2 till 3 personer på 1 år).
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

Alla träningar under sportlovet på Asecs

      Kommentarer inaktiverade för Alla träningar under sportlovet på Asecs

A6 Fäktning kommer under sportlovet att visa upp verksamheten på Asecs. Länk till Asces sida https://asecs.se/nyheter/sportlov-pa-asecs/

Vi kommer att hålla alla våra ordinarie träningar från lördag 10/2 till och med lördag 17/2 på Asecs köpcenter. Det är alltså ingen träning i våra vanliga lokaler. Eftersom vi måste anpassa oss till Asecs öppettider är träningstiden något förskjuten jämfört med våra ordinarie tider.

Klubben är tacksamma för alla som har möjlighet att stanna lite längre än ordinarie träning och hjälpa dem som vill prova fäktning. Detta är ett utmärkt tillfälle att göra reklam för vår förening och rekrytera nya fäktare till alla grupper! Följande tider gäller:

Lördagen 10/2
Kl. 10–12 ord. träning + prova på
Kl. 12–15 prova på

Tisdagen 13/2
Kl. 17–19 ord. träning + prova på
Kl. 19–20 prova på

Onsdagen 14/2
Kl. 17–20 ord. träning+prova på

Lördag 17/2
Kl. 10–12 ord. träning inkl prova på
Kl. 12–15 prova på

Nu har vi flyttat!

      Kommentarer inaktiverade för Nu har vi flyttat!

Träning i Huskvarna gymnastiksal from nu på lördag 7/10 (ingen mer träning på Bäckadal)

Nu på lördag börjar träningen gymnastiksalen i Huskvarna – den gamla vid Alfred Dalin skolan.

Kom till träningen kl 9:20 – träningen börjar kl 9:30!

gott och välkomna!

/// styrelsen och tränarna genom Fredrik

Information om flytt

      Kommentarer inaktiverade för Information om flytt

Nu har startskottet gått för vårt arbete med att flytta till Huskvarna! 

Vi ska besöka den nya lokalen i veckan och börja planera. Därefter kommer vi börja städa och packa ner den gamla lokalen. Vårt mål är att så snart som möjligt genomföra flytten och vi siktar just nu på oktober.

För att kunna städa och packa behöver vi be er medlemmar som har egen utrustning i föreningslokalen att hämta denna.

Detta behöver göras så snart som möjligt men senast fredagen den 8e september.

Efter besöket hoppas vi ha mer information om flytten i allmänhet men särskilt tidplanen och några datum då vi kommer att be om hjälp med att bära saker!

vänliga hälsningar, styrelsen